Váš webový prohlížeč je zastaralý a všechny funkce tohoto webu na něm nemusí fungovat.

Komplexní péče o lesní pozemky

„Zachování lesa, péče o les a obnova lesa jako národního bohatství tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.“

Společnost Strombuch, s. r. o. zajišťuje pro své zákazníky veškeré činnosti související s péčí o les a lesní pozemky. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře a profesionalitě. Při zpracování zakázek využíváme nejmodernější, a k životnímu prostředí šetrné, ekologické technologie.

Zajišťujeme

  • Bezplatnou nezávaznou konzultaci spojenou s pochůzkou po lesních pozemcích
  • Zastupování při jednání s orgány státní správy
  • Návrh způsobu hospodaření, správa vašeho lesa včetně služby odborného lesního hospodáře
  • Zajištění všech prací při mýtní i předmýtní úmyslné těžbě, zpracování nahodilých i kalamitních těžeb
  • Realizace pěstebních prací – výsadba, pěstování lesních dřevin, ošetřování kultur, probírky apod.
  • Obchod se dřevem – výkup dřevní hmoty jak na pni (nastojato), tak i v sortimentech různé délky
  • Veškeré práce na Vašich lesních pozemcích lze uhradit protihodnotou za vykoupené dřevo
Máte zájem o naše služby nebo jen otázku?
Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám odpovíme.
Tel. +420  734 571 313 ∙ E-mail: info@strombuch.cz