Váš webový prohlížeč je zastaralý a všechny funkce tohoto webu na něm nemusí fungovat.

Těžba, přibližování, vyvážení a doprava dřeva

„Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.“ „Právnické a fyzické osoby zajišťující těžební práce jsou povinny provádět je takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady na lesní ekosystém v daném prostředí.“ „Přibližování, uskladnění a odvoz dříví musí být prováděny tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a ostatních pozemků.“

Můžeme nabídnou komplexní těžební činnosti. Zajistíme těžbu, odvoz dřevní hmoty a prodej za nejvyšší možné ceny. Práce provádějí odborníci s letitými zkušenostmi. Pro přibližování a vyvážení dřevní hmoty používáme nejmodernější a k přírodě šetrné technologie (lanovky, harvestorové uzly, vyvážecí traktory).  Své nenahraditelné místo má rovněž přibližování koňmi.

Dopravu dřeva zajišťujeme vlastními dopravními prostředky na celém území České republiky, Německa, Polska a Rakouska. Máme k dispozici odvozní soupravy pro převoz krátkých i dlouhých sortimentů. Pro přepravu dřeva používáme odvozní soupravy splňující emisní limity EURO 5, EURO 6. K dodávkám dřeva rovněž využíváme vagónové (železniční) přepravy.

Těžba, přibližování, vyvážení a doprava dřeva Těžba, přibližování, vyvážení a doprava dřeva Obklady koupelen
Máte zájem o naše služby nebo jen otázku?
Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám odpovíme.
Tel. +420  734 571 313 ∙ E-mail: info@strombuch.cz