Váš webový prohlížeč je zastaralý a všechny funkce tohoto webu na něm nemusí fungovat.

Komplexní služby v lesnictví

Péče o lesní pozemky, kácení – těžba dřeva, přibližování, obchod se dřevem, rekultivace

Jsme Strombuch, s. r. o.

Společnost Strombuch, s. r. o. vznikla 24. prosince 2004 se sídlem v Jilemnici v Krkonoších.  Předmětem naší činnosti jsou veškeré služby v lesnictví.

Jsme firma z Podkrkonoší s letitou tradicí, naší činností je široká škála služeb v oblasti lesnictví. Provádíme obnovu a výchovu lesa. Zajišťujeme těžbu, vyvážení a dopravu dřeva z lesa. Provádíme také rizikové kacení, výškové práce a údržbu dřevin. Zakládáme nové lesy, staráme se o ochranu mladých porostů před škůdci i zvěří, tak aby byl zachován trvalý vývoj lesa. 

  1.  

Součástí našich služeb je také odborné poradenství, služby odborného lesního hospodáře, pomoc s nevyhnutelnou administrativou a zastupování při jednání s orgány státní správy. Můžeme také nabídnou pomoc se získáním dotací pro lesní hospodářství.

Našimi klienty jsou obce a soukromí vlastníci lesů, kteří často nemají pro údržbu lesa potřebné vybavení, znalosti či nadšení. Provádíme ale i zakázky pro velké organizace jako Lesy ČR či KRNAP.

Strombuch Strombuch Strombuch