Váš webový prohlížeč je zastaralý a všechny funkce tohoto webu na něm nemusí fungovat.

Komplexní služby v lesnictví

Péče o lesní pozemky, kácení – těžba dřeva, přibližování, obchod se dřevem, rekultivace

Jsme Strombuch, s. r. o.

Společnost Strombuch, s. r. o. vznikla 24. prosince 2004 se sídlem v Jilemnici v Krkonoších.  Předmětem naší činnosti jsou veškeré služby v lesnictví.

V lesích žijeme. Staráme se o lesní pozemky, jsme technicky nadprůměrně vybaveni na těžbu, vyvážení a dopravu dřeva, kácení a výškové práce týkající se údržby dřevin, dřevo prodáváme i vykupujeme. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti sázení, výchovy a pěstování lesa včetně výstavby a údržby oplocenek.

Součástí našich služeb je také odborné poradenství, služby odborného lesního hospodáře, pomoc s nevyhnutelnou administrativou a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Našimi klienty jsou obce a soukromí vlastníci lesů, kteří často nemají pro údržbu lesa potřebné vybavení, znalosti či nadšení. Provádíme ale i zakázky pro velké organizace jako Lesy ČR a KRNAP.

Strombuch Strombuch Strombuch