Váš webový prohlížeč je zastaralý a všechny funkce tohoto webu na něm nemusí fungovat.

Poradenství v lesnictví

„Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa. Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin.“

Na základě bezplatné konzultace navrhneme v souladu s právními předpisy nejvýhodnější způsob hospodaření s ohledem na požadavky a přání klienta. Připravíme potřebné dokumenty k jednání s orgány státní správy a příslušnými úřady.

Nabízíme také konzultace k problematice lesnických dotací, poskytovaných příslušnými krajskými úřady a ministerstvem zemědělství. 

Poradenství v lesnictví Poradenství v lesnictví Obklady koupelen

Navštivte:

https://www.svol.cz/

Informace pro vlastníky soukromých lesů

Máte zájem o naše služby nebo jen otázku?
Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám odpovíme.
Tel. +420  734 571 313 ∙ E-mail: info@strombuch.cz